Nieuws

Vollegrondsteelt in Transitie

Donderdag, 26 maart 2020
13:30 – 18:00 uur
Manufactuur,
Kazernestraat 19,
5928 NL Venlo

Vollegrondsteelt in Tranisitie

Duurzaamheid is een thema dat steeds vaker wordt opgepakt door andere ketenpartijen dan de boeren, bijvoorbeeld door supermarkten (mede door de vraag van consumenten), maar ook door andere grotere bedrijven in de keten, die zich vaker op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen richten en eisen stellen aan de agrarische ondernemer. Voor u als vollegrondstelers een uitdaging om uw eigen koers te bepalen. 

Ga verder met “Vollegrondsteelt in Transitie” lezen

Bouw in Transitie

Donderdag, 27 februari 2020
13:30 – 18:00 uur
Manufactuur,
Kazernestraat 19,
5928 NL Venlo

Bouw in Tranisitie

Vanuit de (inter-)nationale wetgeving worden bouwondernemingen verplicht, om zich op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te richten en worden er harde eisen gesteld aan de sector. Hierdoor wordt het thema duurzaamheid ook door woningcorporaties en architecten (mede door de vraag van consumenten) steeds vaker opgepakt.

Ga verder met “Bouw in Transitie” lezen

Living materials

Op 24 oktober heet IBI2 jullie graag welkom in Venlo.

Matt Baker’s onderzoeksinteresses omvatten de synthese en karakterisering van nieuwe en dynamische materialen om de cellulaire omgeving na te bootsen en cellulair gedrag te beïnvloeden. Van bijzonder belang is het gebruik van omkeerbare supramoleculaire interacties (bijvoorbeeld gastheer-gast, supramoleculaire polymeren, waterstofbinding) om deze materialen te bouwen en het gebruik van mechanische chemie om cellulaire responsen te beïnvloeden en te meten.

Ga verder met “Living materials” lezen

Blockchain

Op 26 september heet IBI2 jullie graag welkom in Venlo.

Paul Bessems helpt marktleiders bij het navigeren in deze turbulente digitale tijden. Hij helpt ze bij het ontwikkelen en toepassen van organisatieconcepten zoals: blockchain, rijke data, datalogistiek en de digitale lopende band, met als doel het tegengaan van digital waste en het verbeteren van de productiviteit. Hij combineert disruptieve technologieën met fundamenteel nieuwe organisatiemodellen. Hij beweegt tussen wetenschap en praktijk, is ondernemer, internationaal spreker, strategisch consultant, trainer en (co-) auteur van meer dan tien managementboeken.

Ga verder met “Blockchain” lezen

Subsidiemogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid

Het creëren van een duurzame samenleving heeft de afgelopen tijd grote prioriteit gekregen. Overheid, burgers en ondernemers zullen moeten investeren om dit doel te bereiken. Vooral ondernemers worstelen met dit thema, immers duurzaamheid is in de meeste gevallen niet hun core-business. Het doen van grote investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen óf het ontwikkelen van nieuwe producten kan vanuit een duurzaamheidsoogpunt wellicht logisch zijn, voor een business case misschien niet. De overheid wil dan ook graag ondernemers ondersteunen, door middel van subsidies en fiscale maatregelen. Welke subsidies zijn er nu eigenlijk, en welke zijn passend voor uw businesscase?

Ga verder met “Subsidiemogelijkheden met betrekking tot duurzaamheid” lezen

Klimaatverandering: De impact van klimaatverandering op bedrijven

Risico’s van klimaatontwikkeling leiden tot wereldwijde aandacht voor duurzaamheid en innovatie.

Duurzame innovaties en risico-ontwikkeling trekken altijd samen op. De onstuimige klimaatontwikkelingen maken dat er wereldwijd een brede aandacht voor duurzaamheid is ontstaan.  Het risicogebied van dit nog jonge domein is volop in ontwikkeling en erg breed. De behoefte aan innovatie is groot; de kansen zijn dan ook volop aanwezig. Echter de risico-ontwikkeling trekt er samen mee op en vooral de tijdsdruk maakt dit weer extra spannend.

Ga verder met “Klimaatverandering: De impact van klimaatverandering op bedrijven” lezen