Donderdag, 26 maart 2020
13:30 – 18:00 uur
Manufactuur,
Kazernestraat 19,
5928 NL Venlo

Vollegrondsteelt in Transitie

Duurzaamheid is een thema dat steeds vaker wordt opgepakt door andere ketenpartijen dan de boeren, bijvoorbeeld door supermarkten (mede door de vraag van consumenten), maar ook door andere grotere bedrijven in de keten, die zich vaker op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen richten en eisen stellen aan de agrarische ondernemer. Voor u als vollegrondstelers een uitdaging om uw eigen koers te bepalen. 

Hierbij nodigen wij vollegrondstelers uit om samen met IBI2 een kansenkaartsessie uit te voeren. 

We willen de duurzame transities en kansen inzichtelijk maken, door gezamenlijk trends en marktkansen te bespreken.

Aansluitend worden er rondetafelgesprekken gevoerd, onder leiding van een IBI2-consultant.

Per bedrijf worden de kansen gedefinieerd  en wordt er een “grove” QuickScan op uw bedrijf losgelaten om te komen tot toekomstgerichte duurzame inzichten.

Afsluitend is dan een verslagbespreking door de consultants en een vervolg stappenplan, bij genoeg animo, om verder in transitie te gaan met elkaar.

Kosten per deelnemer: € 125,00, excl. B.T.W.

Er geldt een maximum van 50 deelnemers

Aanmelden:  vóór 18 maart 2020  op info@duurzamedwarsdenkers.nl

Wij verheugen ons op jullie komst.