Lidmaatschap

Wat krijgt u als lid? Als u bent ingeschreven als lid krijgt u:

 • Een maandelijkse uitnodiging om deel te nemen aan Duurzame Dwarsdenkers bijeenkomsten.
 • Een maandelijkse bijeenkomst met een gevarieerd programma.
 • Deelname aan rondetafelgesprekken en mogelijkheid tot netwerken.
 • De mogelijkheid om u tweemaal jaarlijks te presenteren aan uw medeleden door middel van een zeepkist presentatie.
 • Tijdens de maandelijkse bijeenkomst een persoonlijke business coach.
 • Maandelijks mag u een duurzame vraagstelling indienen, welke wij voor u zullen beantwoorden.
 • De mogelijkheid om partnerschappen te sluiten met medeleden, wetenschappers, alle Nederlandse Universiteiten en enkele Europese Universiteiten.

 

Tarieven

Contributie tarieven overzicht 2018/2019. Alle contributiebedragen zijn excl. BTW.

Aantal werknemers
Contributie
0 – 24 € 825,-
25 – 49 € 895,-
50 – 99 € 975,-
100 – 249 € 1.225,-
250 – 499 € 1.755,-
500 – 749 € 2.120,-
750 – 999 € 2.610,-
1000 – 1499 € 3.565,-
1500 – 1999 € 4.545,-
2000 – 3999 € 5.675,-
>4000 € 6.865,-

 

Voorwaarden

 • Er is per lid eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,-.
 • Contributie dient betaald te worden per bank.
 • Contributie kan niet van de ene persoon op de andere worden overgedragen, tenzij de contributie door de hetzelfde bedrijf is betaald.
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden en wel tenminste drie maanden voor het aflopen van het jaar lidmaatschap.
 • Lidmaatschap is per persoon per bedrijf. Voor tweede lid van hetzelfde bedrijf is de contributie de helft van het laagste contributiebedrag, € 412,50 excl. BTW.