Lidmaatschap

Wat krijgt u als lid? Als u bent ingeschreven als lid krijgt u:

 • Een maandelijkse uitnodiging* om deel te nemen aan Duurzame Dwarsdenkers bijeenkomsten.
 • Een maandelijkse bijeenkomst* met een gevarieerd programma.
 • Deelname aan rondetafelgesprekken en mogelijkheid tot netwerken.
 • De mogelijkheid om u tweemaal jaarlijks te presenteren aan uw medeleden door middel van een zeepkist presentatie.
 • Tijdens de maandelijkse bijeenkomst* een persoonlijke business coach.
 • Maandelijks mag u een duurzame vraagstelling indienen, welke wij voor u zullen beantwoorden.
 • De mogelijkheid om partnerschappen te sluiten met medeleden, wetenschappers, alle Nederlandse Universiteiten en enkele Europese Universiteiten.

*M.u.v de maanden juli en augustus in verband met zomervakanties

Tarieven

Vanaf oktober 2019 en voor 2020 bedraagt de contributie € 825,00 per jaar, excl. B.T.W.

Wilt u eenmalig of incidenteel aan een bijeenkomst deelnemen, dan is de eerste deelname per bedrijf € 125,00 excl. btw bij deelname zonder lidmaatschap. 

Voor elke volgende deelname zijn de kosten ook € 125,00 per persoon per keer, excl. B.T.W totdat een lidmaatschap wordt aangeschaft.

Voorwaarden

 • Er is per lid eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 10,-.
 • Contributie dient betaald te worden per bank.
 • Contributie kan niet van de ene persoon op de andere worden overgedragen, tenzij de contributie door hetzelfde bedrijf is betaald.
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden en wel tenminste drie maanden voor het aflopen van het jaar lidmaatschap.
 • Lidmaatschap is per persoon per bedrijf. Voor elk volgend lid van hetzelfde bedrijf is de contributie de helft van het contributiebedrag, € 412,50 excl. BTW.