Duurzame Dwarsdenkers
Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Duurzame Dwarsdenkers. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Duurzame Dwarsdenkers. Duurzame Dwarsdenkers is een initiatief van IBI2.

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Duurzame Dwarsdenkers

U leest op dit moment de privacy verklaring van Duurzame Dwarsdenkers. Duurzame Dwarsdenkers is een platform dat bedrijven, overheden en wetenschap met elkaar verbindt door maandelijkse bijeenkomsten. Duurzame Dwarsdenkers is een initiatief van IBI2IBI2, Instituut for Biomimicry Innovations, is een instituut dat bedrijven en overheden begeleidt op strategisch niveau in het vinden van oplossingen voor duurzaamheid. IBI2, Instituut for Biomimicry Innovations, combineert kennis op het gebied van duurzaamheid in de meest complete vorm met creativiteit om tot succesvolle productconcepten en/of businessmodellen te komen.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Duurzame Dwarsdenkers verzameld worden. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Duurzame Dwarsdenkers, neem dan gerust contact op.

Manufactuur
Kazernestraat 17-19
5928 NL Venlo-Blerick
T. 0031 (0)77 352 32 85
E. info@duurzamedwarsdenkers.nl

Doel gegevens

Voor een aantal doelen worden persoonsgegevens verzameld door Duurzame Dwarsdenkers. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van uitnodigingen / nieuwsbrieven.
  Deze uitnodigingen / nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam, achternaam en email adres worden verzameld via het aanmeld formulier op de website van Duurzame Dwarsdenkers.
 2. Lid worden
  Uw gegevens worden verzameld zodra u via het aanmeld formulier op de website van Duurzame Dwarsdenkers deze gegevens achterlaat. In het aanmeld formulier worden echter alleen de benodigde gegevens gevraagd om u een lidmaatschap te kunnen aanbieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer.
  Uw gegevens zullen nooit verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.
 3. Google Analytics
  De website van Duurzame Dwarsdenkers verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om uw lidmaatschap te bevestigen.

Ontvangers

De gegevens die Duurzame Dwarsdenkers ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v:

Mailchimp
De uitnodigingen / nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt als lid, wordt uw emailadres, voor en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

PCextreme
De email van Duurzame Dwarsdenkers wordt gehost bij PCextreme. Als u contact opneemt via het aanmeld formulier of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van PCextreme.

De website en back-ups van de website worden gehost bij PCextreme. Gegevens die u achterlaat op de website van Duurzame Dwarsdenkers zijn op de servers van PCextreme opgeslagen.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Duurzame Dwarsdenkers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Versturen van nieuwsbrieven / uitnodigingen
Uw emailadres, voornaam en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u wilt door een mail te sturen naar info@duurzamedwarsdenkers.nl

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Duurzame Dwarsdenkers via email, worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en emailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of emailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Analytics. Wilt u dat Google Analytics geen gegevens verzameld, klik dan hier: Stop Google Analytics

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen of software.

De persoonsgegevens die door Duurzame Dwarsdenkers of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Duurzame Dwarsdenkers. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogprocess.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Fotografie

Op events kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op duurzamedwarsdenkers.nl, ibi2.nl, businesspartners of sociale media. Door een evenement te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de website en sociale media kunnen worden gepubliceerd. Bij ieder event worden gasten actief gevraagd om in te stemmen met de voorwaarden via het inschrijfformulier.

Uw rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Duurzame Dwarsdenkers vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Duurzame Dwarsdenkers. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Duurzame Dwarsdenkers.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Duurzame Dwarsdenkers opgeslagen liggen, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Duurzame Dwarsdenkers al uw gegevens over te dragen.

Recht op wissen gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Duurzame Dwarsdenkers vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vind dat Duurzame Dwarsdenkers niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat Duurzame Dwarsdenkers uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen aan info@duurzamedwarsdenkers.nl het streven is om binnen een week te reageren.