Duurzame DwarsDenkers

Duurzame Dwarsdenkers is een dwarsdenkend platform dat bedrijven, overheden en wetenschap met elkaar verbindt.

Duurzame Dwarsdenkers is een dwarsdenkend platform dat bedrijven, overheden en wetenschap met elkaar verbindt.

Verbinden

“Veel bedrijven realiseren zich dat ze duurzaamheid niet meer kunnen wegdenken uit hun bedrijf en diegenen die het niet doen weten eigenlijk al dat ze straks geen bestaansrecht meer hebben”, aldus Prof. Jan Rotmans, Transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam.

Door maandelijkse bijeenkomsten over duurzaamheid te organiseren, verbinden we wetenschappers, designers, bedrijven, overheden en instellingen met elkaar. Wetenschap en kennisoverdracht is de cruciale verbinder om tot nieuwe strategieën en toekomstbeelden te komen binnen uw branche. Duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder dan alleen energietransitie.

Maandelijks zullen er tijdens de Duurzame Dwarsdenkers bijeenkomsten koplopers in hun branche en universiteiten zich presenteren binnen een voorafgaand vastgesteld thema. Ze zullen u concreet en praktisch te woord staan tijdens de rondetafelgesprekken. Als (nieuw)lid krijgt u de mogelijkheid om uw bedrijf en product te presenteren tijdens een zeepkist presentatie. Aanvullend zullen de persoonlijke business coaches u ondersteunen om tot nieuwe partners en business te komen.

Goede gesprekken

Tijdens het event is er tijd voor goede gesprekken met elkaar. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de laatste stappen tot realisatie tot stand komen en persoonlijke visies worden gedeeld. Dit zijn ten slotte de momenten waarin ‘out of the box’ denken zegeviert.

Duurzame Dwarsdenkers leidt tot nieuwe verbindingen, creatieve ideeën en praktische oplossingen.