Donderdag, 27 februari 2020
13:30 – 18:00 uur
Manufactuur,
Kazernestraat 19,
5928 NL Venlo

Bouw in Tranisitie

Vanuit de (inter-)nationale wetgeving worden bouwondernemingen verplicht, om zich op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te richten en worden er harde eisen gesteld aan de sector. Hierdoor wordt het thema duurzaamheid ook door woningcorporaties en architecten (mede door de vraag van consumenten) steeds vaker opgepakt.

Voor u als aannemer, woningcorporatie of architect een uitdaging om uw eigen koers te bepalen.

Hierbij nodigen wij “bouwend Nederland” uit om samen met IBI2 een kansenkaartsessie uit te voeren. 

We willen de duurzame transities en kansen inzichtelijk maken, door gezamenlijk trends en marktkansen te bespreken.

Aansluitend worden er rondetafelgesprekken gevoerd, onder leiding van een IBI2-consultant.

Per bedrijf worden de kansen gedefinieerd  en wordt er een “grove” QuickScan op uw bedrijf losgelaten om te komen tot toekomstgerichte duurzame inzichten.

Afsluitend is dan een verslagbespreking door de consultants en een vervolg stappenplan, bij genoeg animo, om verder in transitie te gaan met elkaar.

Kosten per deelnemer: € 125,00, excl. B.T.W.

Er geldt een maximum van 50 deelnemers

Aanmelden:  vóór 15 februari 2020  op info@duurzamedwarsdenkers.nl

Wij verheugen ons op jullie komst.