Risico’s van klimaatontwikkeling leiden tot wereldwijde aandacht voor duurzaamheid en innovatie.

Duurzame innovaties en risico-ontwikkeling trekken altijd samen op. De onstuimige klimaatontwikkelingen maken dat er wereldwijd een brede aandacht voor duurzaamheid is ontstaan.  Het risicogebied van dit nog jonge domein is volop in ontwikkeling en erg breed. De behoefte aan innovatie is groot; de kansen zijn dan ook volop aanwezig. Echter de risico-ontwikkeling trekt er samen mee op en vooral de tijdsdruk maakt dit weer extra spannend.

Risicomanagers zijn over het algemeen gesteld op overzichtelijke processen, maar duurzame oplossingen vergen juist creativiteit en omdenken, zonder al te veel te kijken naar remmende financiële factoren. Zet deze eens af tegen de gevaren waar wij als mensheid in de nabije toekomst mee geconfronteerd zullen worden ….. 

Kortom, werk aan de winkel voor verzekeraars en risicomanagers om dit proces maximaal te kunnen coachen en zo de vaart erin te houden. Dit laatste is ontegenzeggelijk hard nodig;

“het is al ver na 12”. 

In het bijzonder zijn vandaag de leden van het Genootschap voor Risico Management als gast uitgenodigd om in evenwicht te kunnen sparren op dit domein.

Maar is niet elke ondernemer een risicomanager, die elke dag weer besluiten moet nemen met mogelijk verstrekkende gevolgen? Ook de consument vraagt om een aangepast gedrag, andere instelling, andere en meer duurzame producten en circulariteit. 

Grote, maar ook kleinere bedrijven ontkomen niet aan risicomanagement en binnen het Duurzame Dwarsdenkers-platform zullen we dit onderwerp, al dan niet benoemd, nog vaak gaan tegenkomen.

Laten we vandaag dan eens kijken waardoor de aandacht op duurzaamheid voor ieder bedrijf zo “hot” is.

Gastspreker op deze dag is: Alex van den Doel

Alex van den Doel is verantwoordelijk voor Aon Global Risk Consulting (Benelux) en COT – instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Hij is ook lid van het Aon Global Risk Consulting managementteam voor Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA). 

Belangrijkste expertise domeinen: Enterprise Risk Management and Resilience, BCM, Cyber Risk, Crisis Management en Risk Finance. 

Vóór Aon, werkte Alex vijf jaren voor ING Investment Management in Den Haag en Atlanta als senior analist en portefeuille manager Amerikaanse aandelen. 

Alex heeft een master aan de Erasmus universiteit Rotterdam afgerond (Financiele Bedrijfseconomie), is Chartered Financial Analyst (CFA) en volbracht managementontwikkelingsprogramma’s aan INSEAD (International Executive Programme Fontainebleau – Singapore) en Harvard Business School (Leading Professional Service Firms).