Zwerm-robotica is een benadering voor de coördinatie van meerdere robots als een systeem dat bestaat uit grote aantallen meestal eenvoudige fysieke robots. Er wordt verondersteld dat een gewenst collectief gedrag naar voren komt uit de interacties tussen de robots en interacties van robots met de omgeving.

Kunstmatige intelligentie is een interdisciplinair vakgebied. Om functionele kunstmatige intelligentie te bereiken worden er technieken uit verschillende vakgebieden gebruikt. Deze vakgebieden variëren van informatica tot geesteswetenschappen. Een greep uit deze gebieden: patroonherkenning en beeldvorming, cognitieve psychologie, logica, statistiek en linguïstiek.

Gastspreker over Zwerm-robotica en kunstmatige intelligentie is: Dr. Rico Möckel.

Dr. Rico Möckel is collega professor voor cognitieve robotica en intelligente systemen op de afdeling Data science and Knowledge Engineering (DKE). Hij is de directeur van het DKE SwarmLab van Maastricht University.

Zijn onderzoeksinteresse is gericht op zelfcoördinatie en leren in complexe en gedistribueerde autonome systemen. Zijn expertisegebieden liggen liggen in robotica en intelligente systemen. Hierbinnen is hij werkzaam op het gebied van Cognitieve Robotica, Neuro-Robotica, Hulprobots, Sociale Robotica voor ouderen en kinderen, Swarm-robotica, computationele neurowetenschap, machine learning, mens-robot interactie, evenals motorische controle en leren.

Samen met collega’s won Dr. Rico Möckel o.a. de 2018 UM Data Science Research Competition, de 2017 UM Impact Course competition en nog heel veel andere onderscheidingen.