Op vrijdag 26 oktober 2018 vond het eerste bijeenkomst van Duurzame Dwarsdenkers plaats in de Manufactuur in Venlo-Blerick; Stad van de toekomst.

Onder het genot van een kop koffie en een stukje Limburgse vlaai heet Sandra Baan (CEO IBI2) de aanwezige koplopers en innovators op het gebied van duurzaamheid van harte welkom in de Manufactuur.

De Manufactuur, van origine de productiehal van Leolux werd in 2013 volledig verbouwd tot een ruimte waar IBI2 en verwante bedrijven een aangenaam onderkomen vinden. Duurzaamheid speelt een centrale rol: karakteristieke elementen bleven behouden, oude materialen werden hergebruikt en C2C gecertificeerd en/of recyclede materialen werden toegevoegd. De Manufactuur is volledig onafhankelijk van fossiele brandstoffen; elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen en olie en gas zijn overbodig gemaakt. Dankzij de gedeelde passie voor duurzaamheid tussen de genodigden en de locatie was de sfeer onder de aanwezigen meteen goed.

De gastspreker van de dag, Arie Voorburg, neemt ons mee naar zijn fenomeen ‘stad’ in al zijn facetten. Als rasechte Rotterdammer neemt Arie geen blad voor de mond. Hij presenteert hoe we voorspellend en anticiperend om kunnen gaan met de toekomstige duurzame ontwikkelingen binnen de complexiteit van het fenomeen stad. Om de complexe leefwereld in de stad inzichtelijk te maken hanteert hij de Urban System Scan. De Urban System Scan brengt op systemische wijze de kritische oorzaken van maatschappelijke problemen inzichtelijk om vervolgens te kunnen werken aan duurzame systeemoplossingen binnen ons stedelijk leefgebied. De Urban System Scan is een voorspellend sturingsinstrument capabel om het functioneren van een stad inzichtelijk te maken om daarmee integrale duurzame oplossingen voor de toekomst van de stad aan te kunnen dragen. Het biedt transparantie, oorzaak en gevolg van beslissingen en inzicht in kosten/baten van bepaalde beslissingen, sociaal-economische uitkomsten en nieuwe businessmodellen, evenals onderlinge relaties en afhankelijkheden.

Als typerend voorbeeld over hoe er wordt gedacht over organisch bouwen toont Arie een komisch beeld van een gebouw in de vorm van een eend. Een mooi bruggetje naar bio-based materialen en de kennis om nieuwe constructievormen te genereren. Als voorbeeld van bio-based bouwen werd de organische vergaderfabriek in Teugen getoond, welke dit jaar nog geprint gaat worden nabij vliegveld Teugen nabij Apeldoorn. De holistische mindset van Arie neemt de zaal mee in een golf van openbaring wat tot geanimeerde gesprekken leidt tijdens de lunch.

Na de lunch is het woord aan zeven van onze leden: Mieke Verhaegh (Ondernemend Venlo), Jan van Vlerken (Pauwert Architectuur), Bas Holla (Ecor Europe), Henk van Leeuwen (ThermoShield), Anne Winters (8vance), Chris Reutelingsperger (DSM-Niaga) en Sissy Verspeek (Agrodome) geven ons middels kort maar krachtige zeepkist presentaties inzicht hoe duurzaamheid een rol speelt in hun vakgebied. Mieke Verhaegh nam ons mee naar het verduurzaamheidsproces van het industrieterrein Noorderpoort te Venlo. Jan van Vlerken vertelde over hoe onze ‘Bedenkkracht’ de basis vormt voor een vruchtbare toekomst en de evoluerende rol van de architect. Bas Holla sprak over hoe Ecor in de afgelopen 2 jaar maar liefst 8 nieuwe materialen heeft ontwikkeld vanuit afval en reststromen. Henk van Leeuwen nam ons mee in de energiebesparende toepassingen door het gebruik van een keramische afwerking voor allerlei ondergronden (steen, beton, kalk, hout, bitumen, metaal, kunststof, etc.). Anne Winters sprak over de combinatie tussen digitalisering en de factor duurzame inzetbaarheid van de mens. Chris Reutelingsperger benadrukte de waarde van awareness creëren voor materialen die again… and again… and again gebruikt kunnen worden. Van een gekookt ei kun je immers geen omelet meer maken. Tot slot vertelde Sissy Verspeek waarom de bouw moet veranderen en nam ze ons mee in een aantal treffende voorbeelden van ecologisch bouwen met biobased materialen.

Aansluitend voeren de zeven zeepkist sprekers rondetafelgesprekken met de aanwezigen. Er worden intensieve dialogen gevoerd en hoogwaardige kennis uitgewisseld onder andere op het gebied van herbruikbare interieurs, hoe cellulose, water, druk en temperatuur daar een rol in speelt en hoe de keten van natuurlijke grondstoffen tot en met de toepassingen in de bouw opnieuw gevormd moeten worden. Logistieke- en juridische aspecten, gebrek aan producenten, afzet en meer aspecten komen aan bod. Kortom er is nog veel werk aan de winkel. IBI2 met in haar verlengde de IBI2 duurzaamheidsconsultants: Lindey Cafsia, Frank Sanders, Leon Verheggen, Erwin Rijsdijk, René Thomasita, Ad Faasse, en Jeroen Pijnenburg onder begeleiding van moderator Désirée Driesenaar vormen tijdens de rondetafelgesprekken de verbinding tussen al deze onderwerpen en partijen, nieuwe relaties worden gelegd en sterker nog een aantal concrete samenwerkingsverbanden worden beklonken.

Tijdens de afsluiting om 14.00 uur vind er onder het genot van een drankje een korte evaluatie plaats, een moment van leer en actiepunten die meegenomen worden naar de volgende bijeenkomst op 29 november.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *