In samenwerking met Biomimicry 3.8, heeft Interface een methode ontwikkeld waarbij zij en andere bedrijven gebouwen kunnen transformeren tot ‘zero footprint’ om zo dezelfde voordelen te hebben als hoogwaardige ecosystemen. De naam?

“Factory as a Forest”(FaaF)

Interface heeft de natuur altijd als een inspiratiebron gezien. Toen het bedrijf in 1994 voor het eerst duurzaamheid omarmde kwam dat gepaard met vragen. Met als belangrijkste “Als de natuur een bedrijf zou oprichten, hoe zou dat functioneren?” Dit denkwerk heeft geleid tot de transformatie van het bedrijf naar een bedrijf dat een herstellende bijdrage wil leveren aan milieu en maatschappij door te leren van de natuur. Interface zet nu in op de vervolgmissie om regenererend te ondernemen door te functioneren als de natuur, onder de noemer Climate Take Back.

De Head of Sustainable Development bij Interface, Geanne van Arkel, is in 2018 op het Nationaal Sustainabillity Congres verkozen tot MVO-manager van het jaar. Ook is ze een van de 50 genomineerde in de duurzame top 50 van ABN AMRO. Ze is een gedreven intrapeneur en weet mensen te verbinden met duurzaamheid op persoonlijke wijze. Ze gelooft in duurzaamheid als de drijvende kracht voor innovatie. Ze werkt aan – sector overschrijdende – samenwerkingsverbanden in de circulaire en biobased economie, waarbij haar focus ligt op het creëren van inclusieve circulaire bedrijfsmodellen. Daarbij past ze de principes van Biomimicry – leren van de natuur – toe. In haar ogen is duurzame ontwikkeling de enige weg naar een mooiere, betere en succesvolle toekomst voor de bouw.

Geanne is betrokken bij meerdere Green Deals zoals, Biodiversiteit, Natuurlijk Kapitaal en Sluiten Kunststofketen. Zij is actief lid van De Groene Zaak, MVO Nederland en The Circle Economy. Als expert is zij verbonden aan Duurzaam Gebouwd, Duurzaamheid.nl en Duurzaam Geproduceerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *